Productinformatie

Natriumsulfide

Natriumsulfide (CAS-nummer: 1313-82-2) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Natriumsulfide is een gele of rode kristallijne vaste stof met de chemische formule Na₂S en een molecuulgewicht van 78,04 g/mol. Het is zeer oplosbaar in water en hygroscopisch, waardoor het gemakkelijk vocht uit de lucht absorbeert. Natriumsulfide is in verschillende concentraties in de handel verkrijgbaar, waaronder 60% en 62%.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig natriumsulfide. De primaire productiemethode omvat de reactie van natriumhydroxide (NaOH) met waterstofsulfidegas (H₂S). Deze reactie produceert natriumsulfide, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd om de gewenste concentratie te verkrijgen.

Industriële toepassingen

Natriumsulfide vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Textielindustrie: Natriumsulfide wordt in de textielindustrie gebruikt voor verschillende processen, waaronder verven en ontharen. Het werkt als reductiemiddel en helpt bij het verwijderen van onzuiverheden en ongewenste materialen uit stoffen en vezels. Het helpt bij het bereiken van uniform verven en het verbeteren van de kwaliteit van textielproducten.
  2. Papier- en pulpindustrie: Natriumsulfide wordt gebruikt als bleekmiddel in de papier- en pulpindustrie. Het helpt bij het verwijderen van lignine, een natuurlijk polymeer dat houtpulp kleurt. Natriumsulfide wordt gebruikt in het kraftproces en draagt bij aan de productie van hoogwaardige papierproducten.
  3. Leerindustrie: Natriumsulfide speelt een cruciale rol in de leerindustrie tijdens het ontharen en ontkalken van huiden. Het helpt haren en ongewenste stoffen uit dierenhuiden te verwijderen en deze voor te bereiden op verdere verwerking en looiing.
  4. Chemische productie: Natriumsulfide is een reagens en voorloper in verschillende chemische reacties. Het wordt gebruikt om andere natriumverbindingen, zwavelkleurstoffen en organische chemicaliën te produceren. Natriumsulfide wordt toegepast bij de productie van rubberchemicaliën, flotatiemiddelen en chemicaliën voor de behandeling van afvalwater.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van natriumsulfide is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar natriumsulfide op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Natriumsulfide is bijtend en kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Het inademen van stof of dampen kan ook de luchtwegen irriteren. Vermijd direct contact en inademing. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Impact op het milieu: Natriumsulfide kan, wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt, een impact hebben op de bodem- en waterkwaliteit. Voer natriumsulfide af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw betrouwbare leverancier van hoogwaardige natriumsulfide in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsbehoeften op het gebied van natriumsulfide.