Informacje o produkcie

Aerosil 200

Dwutlenek krzemu (marka Aerosil 200), znany również jako krzemionka, to tlenek krzemu o wzorze chemicznym SiO2, najczęściej występujący w przyrodzie jako kwarc i w różnych organizmach żywych. W wielu częściach świata krzemionka jest głównym składnikiem piasku. Krzemionka to jedna z najbardziej złożonych i najliczniejszych rodzin materiałów, występująca jako związek kilku minerałów i jako produkt syntetyczny.