Informacje o produkcie

Zmatowiona krzemionka

Krzemionka dymiona, znana również jako krzemionka pirogeniczna, ponieważ jest wytwarzana w płomieniu, składa się z mikroskopijnych kropelek amorficznej krzemionki stopionych w rozgałęzione, łańcuchowe, trójwymiarowe cząstki wtórne, które następnie aglomerują w cząstki trzeciorzędowe. Powstały proszek ma wyjątkowo niską gęstość nasypową i dużą powierzchnię właściwą. Jego trójwymiarowa struktura powoduje zwiększenie lepkości i zachowanie tiksotropowe, gdy jest stosowany jako zagęszczacz lub wypełniacz wzmacniający.