Productinformatie

Adipinezuur

Adipinezuur (CAS-nummer: 124-04-9) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Adipinezuur is een organische verbinding met de chemische formule C₆H₁₀O₄ en een molecuulgewicht van 146,14 g/mol. Het ziet eruit als een wit kristallijn poeder of vlokken. Adipinezuur is oplosbaar in water en heeft een lichtzure smaak. Het heeft een lage dampspanning en vertoont een goede thermische stabiliteit.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig adipinezuur. Het wordt voornamelijk geproduceerd door de oxidatie van cyclohexaan of cyclohexeen met salpeterzuur of zuurstof. De reactie resulteert in de vorming van adipinezuur, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd.

Industriële toepassingen

Adipinezuur vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Nylonproductie: Adipinezuur is een belangrijke grondstof bij de productie van nylon 6,6. Het ondergaat een condensatiereactie met hexamethyleendiamine om een nylonpolymeer te vormen. Nylon 6,6 wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder vezels, textiel, kunststoffen en technische materialen.
  2. Polymeerindustrie: Adipinezuur wordt gebruikt als monomeer of bouwsteen bij de synthese van verschillende polymeren, waaronder polyesters en polyurethaan. Het verleent gewenste eigenschappen zoals flexibiliteit, sterkte en chemische weerstand aan deze polymeren.
  3. Voedingsindustrie: Adipinezuur wordt gebruikt als voedingsadditief en smaakstof. Het wordt vaak aangetroffen in gebak, dranken en bewerkte voedingsmiddelen. Adipinezuur zorgt voor een scherpe smaak en verbetert de smaak van bepaalde voedingsproducten.
  4. Auto-industrie: Adipinezuur wordt gebruikt bij de productie van auto-onderdelen en componenten, zoals autocoatings, lijmen en afdichtingsmiddelen. Het draagt bij aan de duurzaamheid, chemische bestendigheid en prestaties van deze materialen.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van adipinezuur is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar adipinezuur op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht en onverenigbare stoffen. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van de chemische stof.
  2. Gezondheidsgevaren: Adipinezuur wordt over het algemeen als veilig beschouwd bij normale hantering en gebruik. Direct contact met de ogen of de huid kan echter irritatie veroorzaken. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medische hulp.
  3. Impact op het milieu: Adipinezuur is biologisch afbreekbaar en vormt geen significante milieurisico's. Voer adipinezuur af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig adipinezuur in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsvereisten voor adipinezuur.