Productinformatie

Aminoethylethanolamine AEEA

Aminoethylethanolamine (CAS-nummer: 111-41-1) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Aminoethylethanolamine (AEEA) is een organische verbinding met de chemische formule C₄H₁₂N₂O en een molecuulgewicht van 104,15 g/mol. Het ziet eruit als een heldere, kleurloze vloeistof met een lichte aminegeur. AEEA is mengbaar met water en veel organische oplosmiddelen. Het is hygroscopisch en kan vocht uit de lucht opnemen.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardige aminoethylethanolamine (AEEA). Het wordt voornamelijk geproduceerd door de reactie van ethyleendiamine met ethanolamine. De reactie resulteert in de vorming van AEEA, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd.

Industriële toepassingen

Aminoethylethanolamine vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Chemische synthese: AEEA wordt gebruikt als bouwsteen of tussenproduct bij de synthese van verschillende chemicaliën. Het dient als grondstof voor de productie van corrosieremmers, oppervlakteactieve stoffen, chelaatvormers en farmaceutische verbindingen.
  2. Textielindustrie: AEEA wordt in de textielindustrie gebruikt als weekmaker en kleurfixeermiddel. Het helpt de zachtheid en gladheid van textiel te verbeteren en verbetert het kleurbehoud van geverfde stoffen.
  3. Aardolie-industrie: AEEA wordt in de aardolie-industrie gebruikt voor gaszoetprocessen. Het helpt waterstofsulfide (H₂S) en kooldioxide (CO₂) uit aardgas en andere koolwaterstofstromen te verwijderen, waardoor de kwaliteit ervan wordt verbeterd en het risico op corrosie wordt verminderd.
  4. Producten voor persoonlijke verzorging: AEEA wordt gebruikt bij de formulering van producten voor persoonlijke verzorging, zoals shampoos, conditioners en haarkleurmiddelen. Het biedt conditionerende en antistatische eigenschappen, waardoor de prestaties en het uiterlijk van deze producten worden verbeterd.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van aminoethylethanolamine (AEEA) is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar AEEA in een koele, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en open vuur. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van de chemische stof.
  2. Gezondheidsgevaren: AEEA is een bijtende stof en kan ernstige oog- en huidirritatie veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing. In geval van contact of irritatie de getroffen gebieden met water afspoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen.
  3. Milieueffecten: AEEA kan gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en het waterleven. Voer AEEA af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardige aminoethylethanolamine (AEEA) in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw AEEA-leveringsvereisten.