Productinformatie

Ammoniumbifluoride

Ammoniumbifluoride (CAS-nummer: 1341-49-7) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Ammoniumbifluoride (ABF), ook bekend als ammoniumwaterstofdifluoride, is een anorganische verbinding met de chemische formule NH₄HF₂ en een molecuulgewicht van 57,04 g/mol. Het ziet eruit als een witte kristallijne vaste stof of poeder. ABF is zeer oplosbaar in water en heeft een scherpe geur. Het is bijtend en reactief met veel stoffen.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardige ammoniumbifluoride (ABF). Het wordt voornamelijk geproduceerd door de reactie van ammoniumfluoride met fluorwaterstofzuur. De reactie resulteert in de vorming van ABF, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd.

Industriële toepassingen

Ammonium BiFluoride vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Metaaloppervlaktebehandeling: ABF wordt vaak gebruikt bij metaaloppervlaktebehandelingsprocessen, zoals etsen en reinigen. Het verwijdert oxidelagen, aanslag en onzuiverheden van metalen oppervlakken en bereidt ze voor op verdere behandelingen of coatings.
  2. Glasetsen: ABF wordt gebruikt bij glasetsprocessen om decoratieve patronen, ontwerpen of logo's op glazen oppervlakken te creëren. Het verwijdert selectief het glasmateriaal, wat resulteert in een mat of mat uiterlijk.
  3. Houtverduurzaming: ABF wordt in de houtindustrie gebruikt als houtverduurzamingsmiddel. Het helpt hout te beschermen tegen schimmelbederf en insectenaanvallen. ABF kan worden toegepast als oplossing of worden opgenomen in houtbehandelingsformuleringen.
  4. Laboratorium- en chemische synthese: ABF wordt gebruikt in laboratoriumomgevingen en chemische syntheseprocessen. Het dient als bron van fluoride-ionen en wordt gebruikt bij verschillende reacties, zoals anorganische synthese en organische transformaties.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van ammoniumbifluoride (ABF) is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar ABF op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht en onverenigbare stoffen. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van de chemische stof.
  2. Gezondheidsgevaren: ABF is bijtend en kan ernstige brandwonden aan de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen.
  3. Gevolgen voor het milieu: ABF is gevaarlijk voor het waterleven en kan schade aan het milieu veroorzaken. Gooi ABF weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardige Ammonium BiFluoride (ABF) in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw ABF-leveringsvereisten.