Informacje o produkcie

Bifluorek amonu

BiFluorek amonu (numer CAS: 1341-49-7) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Bifluorek amonu (ABF), znany również jako difluorek amonu, jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym NH₄HF₂ i masie cząsteczkowej 57,04 g/mol. Występuje w postaci białego krystalicznego ciała stałego lub proszku. ABF jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i ma ostry zapach. Jest żrący i reaguje z wieloma substancjami.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości wodorofluorku amonu (ABF). Otrzymuje się go głównie w reakcji fluorku amonu z kwasem fluorowodorowym. W wyniku reakcji powstaje ABF, który można dalej przetwarzać i oczyszczać.

Zastosowania przemysłowe

BiFluorek amonu znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Obróbka powierzchni metali: ABF jest powszechnie stosowany w procesach obróbki powierzchni metali, takich jak trawienie i czyszczenie. Usuwa warstwy tlenków, zgorzeliny i zanieczyszczenia z powierzchni metalowych, przygotowując je do dalszej obróbki lub powłok.
  2. Trawienie szkła: ABF wykorzystuje się w procesach trawienia szkła w celu tworzenia dekoracyjnych wzorów, projektów lub logo na powierzchniach szklanych. Selektywnie usuwa materiał szklany, nadając mu matowy lub matowy wygląd.
  3. Konserwacja drewna: ABF jest stosowany w przemyśle drzewnym jako środek konserwujący drewno. Pomaga chronić drewno przed gniciem grzybów i atakiem owadów. ABF można stosować w postaci roztworu lub dodawać do preparatów do pielęgnacji drewna.
  4. Synteza laboratoryjna i chemiczna: ABF jest wykorzystywany w warunkach laboratoryjnych i procesach syntezy chemicznej. Służy jako źródło jonów fluorkowych i jest stosowany w różnych reakcjach, takich jak synteza nieorganiczna i przemiany organiczne.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z wodorofluorkiem amonu (ABF) ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: ABF przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: ABF jest żrący i może powodować poważne oparzenia skóry, oczu i dróg oddechowych. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsca wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: ABF jest niebezpieczny dla organizmów wodnych i może powodować szkody dla środowiska. Należy utylizować ABF zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości wodorofluorku amonu (ABF) w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw ABF.