Productinformatie

Ammoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat (CAS-nummer: 7783-20-2) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Ammoniumsulfaat is een anorganische verbinding met de chemische formule (NH₄)₂SO₄ en een molecuulgewicht van 132,14 g/mol. Het ziet eruit als een witte kristallijne vaste stof of poeder. Ammoniumsulfaat is zeer oplosbaar in water en heeft een bittere smaak. Het is geurloos en niet giftig.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig ammoniumsulfaat. Het wordt voornamelijk geproduceerd door ammoniakgas te laten reageren met zwavelzuur. De reactie resulteert in de vorming van ammoniumsulfaat, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd.

Industriële toepassingen

Ammoniumsulfaat vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Landbouw en meststoffen: Ammoniumsulfaat wordt vaak gebruikt als stikstofbron in meststoffen. Het levert essentiële voedingsstoffen aan planten en bevordert een gezonde groei. Ammoniumsulfaat is bijzonder geschikt voor alkalische bodems en gewassen die een hoog zwavelgehalte vereisen.
  2. Voedingsindustrie: Ammoniumsulfaat wordt gebruikt als voedseladditief en deegconditioner in de bakindustrie. Het verbetert de textuur, structuur en houdbaarheid van gebakken goederen. Ammoniumsulfaat wordt ook gebruikt als stikstofbron bij gistfermentatieprocessen.
  3. Chemische en industriële toepassingen: Ammoniumsulfaat wordt gebruikt in verschillende chemische en industriële processen. Het dient als grondstof voor de productie van verschillende chemicaliën, waaronder kleurstoffen, pigmenten, vlamvertragers en farmaceutische verbindingen. Ammoniumsulfaat wordt ook gebruikt bij de zuivering van eiwitten en als stabilisator voor latexproducten.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van ammoniumsulfaat is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar ammoniumsulfaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Ammoniumsulfaat wordt over het algemeen als veilig beschouwd bij normale hantering en gebruik. Langdurige blootstelling aan stof of het inademen van fijne deeltjes kan echter irritatie van de luchtwegen veroorzaken. In geval van contact of irritatie, medische hulp inroepen.
  3. Gevolgen voor het milieu: Ammoniumsulfaat kan de bodem- en waterkwaliteit beïnvloeden. Voer ammoniumsulfaat af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig ammoniumsulfaat in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsbehoeften op het gebied van ammoniumsulfaat.