Productinformatie

Fluorwaterstofzuur

Fluorwaterstofzuur (CAS-nummer: 231-634-8) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Fluorwaterstofzuur, algemeen bekend als HF, is een anorganische verbinding met de chemische formule HF en een molecuulgewicht van 20,01 g/mol. Het ziet eruit als een kleurloze vloeistof met een scherpe en irriterende geur. Fluorwaterstofzuur is zeer corrosief en reactief. Het is mengbaar met water en kan een verscheidenheid aan materialen oplossen, waaronder glas en veel metalen.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig fluorwaterstofzuur. Het wordt voornamelijk geproduceerd door de reactie van waterstoffluoridegas met water. De reactie resulteert in de vorming van fluorwaterstofzuur, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd.

Industriële toepassingen

Fluorwaterstofzuur vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Chemische industrie: Fluorwaterstofzuur is een cruciaal onderdeel in verschillende chemische processen, zoals de productie van fluorhoudende verbindingen, fluorkoolwaterstoffen en farmaceutische producten.
  2. Glasetsen en reinigen: Fluorwaterstofzuur wordt vaak gebruikt om glazen oppervlakken te etsen bij de productie van glaswerk, lenzen en elektronische beeldschermen. Het kan ingewikkelde patronen en ontwerpen op glas creëren.
  3. Metaalreiniging en beitsen: Fluorwaterstofzuur wordt gebruikt voor het reinigen en beitsen van bepaalde metalen, zoals roestvrij staal en aluminium. Het helpt bij het verwijderen van oxidelagen en onzuiverheden en bereidt het metaal voor op verdere verwerking.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van fluorwaterstofzuur is het van het grootste belang om strikte veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar fluorwaterstofzuur in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een veiligheidsbril en zuurbestendige kleding.
  2. Gezondheidsgevaren: Fluorwaterstofzuur is zeer bijtend en kan ernstige brandwonden en weefselschade veroorzaken bij contact met de huid, ogen of luchtwegen. Inademing van HF-dampen kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en letsel. In geval van contact of inademing, onmiddellijk medische hulp inroepen.
  3. Gevolgen voor het milieu: Fluorwaterstofzuur is gevaarlijk voor het milieu en kan vervuiling van bodem en water veroorzaken. Voer fluorwaterstofzuur af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig fluorwaterstofzuur in Europa. Wij geven prioriteit aan veiligheid en kwaliteit, zodat u verzekerd bent van een betrouwbare HF-voorziening voor diverse industriële toepassingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw fluorwaterstofzuurbehoeften.