Productinformatie

Kaliumcarbonaat

Kaliumcarbonaat (CAS-nummer: 584-08-7) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Kaliumcarbonaat is een wit, kristallijn poeder met de chemische formule K₂CO₃ en een molecuulgewicht van 138,21 g/mol. Het is zeer oplosbaar in water en heeft een sterke alkalische smaak. Kaliumcarbonaat is hygroscopisch, wat betekent dat het gemakkelijk vocht uit de lucht absorbeert. Het is algemeen verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, waaronder watervrije en monohydraatvormen.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van kaliumcarbonaat van hoge kwaliteit. De primaire productiemethode omvat de reactie van kaliumhydroxide (KOH) met koolstofdioxide (CO₂) in een proces dat carbonatatie wordt genoemd. Deze reactie produceert kaliumcarbonaat, dat verder kan worden verwerkt om de gewenste kwaliteit te verkrijgen.

Industriële toepassingen

Kaliumcarbonaat vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Glasproductie: Kaliumcarbonaat is een essentieel ingrediënt bij de glasproductie. Het verlaagt het smeltpunt van silica, waardoor glasvorming gemakkelijker wordt. Het produceert vlakglas, glasvezel en speciaalglasproducten.
  2. Farmaceutische en chemische producten: Kaliumcarbonaat is een chemisch reagens en pH-regulator in verschillende farmaceutische en chemische processen. Het produceert medicijnen, kleurstoffen, pigmenten en andere speciale chemicaliën.
  3. Voedings- en drankenindustrie: Kaliumcarbonaat wordt gebruikt als voedingsadditief, voornamelijk bij de productie van cacao- en chocoladeproducten. Het werkt als een alkaliserend middel, past de pH-waarde aan en verbetert de smaak en het uiterlijk van deze producten.
  4. Landbouw en meststoffen: Kaliumcarbonaat wordt in de landbouw gebruikt als bron van kalium voor planten. Het wordt gebruikt in meststoffen en voedingsformuleringen om de plantengroei te bevorderen en de gewasopbrengsten te verbeteren. Kalium is essentieel voor verschillende fysiologische functies in planten.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van kaliumcarbonaat is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar kaliumcarbonaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Kaliumcarbonaat is een alkalische verbinding en kan irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing van stof of dampen. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Milieueffecten: Wanneer kaliumcarbonaat in grote hoeveelheden vrijkomt, kan het de bodem- en waterkwaliteit beïnvloeden. Voer kaliumcarbonaat af volgens de lokale regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig kaliumcarbonaat in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsbehoeften op het gebied van kaliumcarbonaat.