Informacje o produkcie

Weglan potasu

Węglan potasu (numer CAS: 584-08-7) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Węglan potasu jest białym, krystalicznym proszkiem o wzorze chemicznym K₂CO₃ i masie cząsteczkowej 138,21 g/mol. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i ma silnie zasadowy smak. Węglan potasu jest higroskopijny, co oznacza, że łatwo wchłania wilgoć z powietrza. Jest powszechnie dostępny w różnych postaciach, w tym w postaci bezwodnej i monohydratu.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości węglanu potasu. Podstawowa metoda produkcji polega na reakcji wodorotlenku potasu (KOH) z dwutlenkiem węgla (CO₂) w procesie zwanym karbonatacją. W wyniku tej reakcji powstaje węglan potasu, który można dalej przetwarzać w celu uzyskania pożądanej jakości.

Zastosowania przemysłowe

Węglan potasu znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Produkcja szkła: Węglan potasu jest istotnym składnikiem w produkcji szkła. Obniża temperaturę topnienia krzemionki, umożliwiając łatwiejsze tworzenie szkła. Zajmuje się produkcją szkła płaskiego, włókna szklanego i wyrobów ze szkła specjalnego.
  2. Farmaceutyki i chemikalia: Węglan potasu jest odczynnikiem chemicznym i regulatorem pH w różnych procesach farmaceutycznych i chemicznych. Produkuje leki, barwniki, pigmenty i inne specjalistyczne chemikalia.
  3. Przemysł spożywczy i napojów: Węglan potasu stosowany jest jako dodatek do żywności, głównie do produkcji wyrobów kakaowych i czekoladowych. Działa jako środek alkalizujący, regulując poziom pH oraz poprawiając smak i wygląd tych produktów.
  4. Rolnictwo i nawozy: Węglan potasu jest wykorzystywany w rolnictwie jako źródło potasu dla roślin. Jest stosowany w nawozach i preparatach odżywczych w celu pobudzenia wzrostu roślin i poprawy plonów. Potas jest niezbędny do różnych funkcji fizjologicznych roślin.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z węglanem potasu ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Węglan potasu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Węglan potasu jest związkiem zasadowym i może powodować podrażnienie skóry, oczu i układu oddechowego. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania pyłu lub oparów. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Uwolniony w dużych ilościach węglan potasu może wpływać na jakość gleby i wody. Utylizować węglan potasu zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości węglanu potasu w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw węglanu potasu.