Productinformatie

Natriumhydroxide

Natriumhydroxide (CAS-nummer: 1310-73-2) Leverancier in Europa

Beschikbare formulieren:

 • Natriumhydroxidevlok (bijtende sodavlok)
 • Natriumhydroxideparel (bijtende soda-parel)
 • Natriumhydroxide-vloeistof (bijtende soda-vloeistof)

Fysieke details en eigenschappen

Natriumhydroxide, algemeen bekend als natronloog, is een sterke alkalische verbinding met de chemische formule NaOH en een molecuulgewicht van 40,00 g/mol. Het is verkrijgbaar in drie verschillende vormen: Flake, Pearl en Liquid.

 1. Vlokvorm: Natriumhydroxide in vlokvorm verschijnt als vaste witte vlokken. Het is zeer oplosbaar in water en produceert een zeer alkalische oplossing. Vlokvorm is handig voor hantering en opslag, vooral voor toepassingen waarbij gecontroleerde dosering vereist is.
 2. Parelvorm: Natriumhydroxide in parelvorm bestaat uit kleine, ronde en witte kralen. Het is ook zeer oplosbaar in water, waarbij hydroxide-ionen vrijkomen om een alkalische oplossing te creëren. De parelvorm biedt gebruiksgemak en nauwkeurige metingen, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
 3. Vloeibare vorm: Natriumhydroxide in vloeibare vorm is een geconcentreerde oplossing, meestal met een hoge concentratie natriumhydroxide. Het is een veelzijdige en gemakkelijk verkrijgbare vorm die wordt gebruikt in verschillende industriële processen waarbij nauwkeurige dosering vereist is of waarbij een vloeibare vorm praktischer is.

Bijtende soda-vormen:

Bijtende soda is een andere term voor natriumhydroxide, en de drie hierboven genoemde vormen – Flake, Pearl en Liquid – zijn ook van toepassing op bijtende soda.

 1. Bijtende sodavlokken: Bijtende sodavlokken verwijzen naar de vaste, vlokvorm van natriumhydroxide. Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals pulp en papier, textiel en zepen. De vlokkenvorm biedt gemakkelijke hantering, opslag en gecontroleerde dosering.
 2. Natronloogparel: Natronloogparel verwijst naar de kraalvorm van natriumhydroxide. Het wordt vaak gebruikt in industrieën zoals waterbehandeling, chemische productie en voedselverwerking. De parelvorm zorgt voor handige en nauwkeurige metingen.
 3. Bijtende soda-vloeistof: Bijtende soda-vloeistof verwijst naar de geconcentreerde oplossing van natriumhydroxide. Het wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder waterbehandeling, aardolieraffinage en metaalverwerking. De vloeibare vorm biedt flexibiliteit en gebruiksgemak, vooral bij processen waarbij nauwkeurige dosering vereist is.

Industriële toepassingen

Natriumhydroxide (bijtende soda) wordt veelvuldig gebruikt in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

 1. Chemische productie: Natriumhydroxide is een essentieel onderdeel bij de productie van verschillende chemicaliën. Het wordt gebruikt bij de productie van zepen, wasmiddelen, kleurstoffen, pigmenten en farmaceutische producten. Het dient als sterke base en pH-regulator in chemische processen.
 2. Waterbehandeling: Natriumhydroxide wordt gebruikt in waterbehandelingsprocessen, voornamelijk voor pH-aanpassing en neutralisatie van zuur water. Het helpt bij het regelen van de pH-waarde, het verwijderen van metalen en het aanpassen van de alkaliteit.
 3. Pulp- en papierindustrie: Natriumhydroxide speelt een cruciale rol in de pulp- en papierindustrie. Het wordt gebruikt in het pulpproces om lignine, een natuurlijk polymeer, af te breken en cellulosevezels te scheiden. Natriumhydroxide wordt ook gebruikt bij bleekprocessen en als pH-regelaar.
 4. Textielindustrie: Natriumhydroxide wordt in de textielindustrie voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder mercerisatie, verven en textielbehandelingen. Het helpt bij het verwijderen van onzuiverheden uit vezels, verbetert de kleurabsorptie en verbetert de eigenschappen van de stof.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van natriumhydroxide (bijtende soda) is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

 1. Hantering en opslag: Bewaar natriumhydroxide op een koele, droge plaats, uit de buurt van onverenigbare stoffen. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van de chemische stof.
 2. Gezondheidsgevaren: Natriumhydroxide is bijtend en kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Inademing van stof of dampen kan de luchtwegen irriteren. Vermijd direct contact en inademing. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
 3. Milieueffecten: Natriumhydroxide heeft invloed op de waterkwaliteit en het waterleven. Voer natriumhydroxide af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardige natriumhydroxide (bijtende soda) in Europa. We bieden een consistente en betrouwbare levering van natriumhydroxide in vlokken-, parel- en vloeibare vormen om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsvereisten voor natriumhydroxide.