Informacje o produkcie

Wodorotlenek sodu

Wodorotlenek sodu (numer CAS: 1310-73-2) Dostawca w Europie

Dostępne formy:

 • Płatki wodorotlenku sodu (płatki sody kaustycznej)
 • Perła wodorotlenku sodu (Perła sody kaustycznej)
 • Wodorotlenek sodu w płynie (płynna soda kaustyczna)

Szczegóły fizyczne i właściwości

Wodorotlenek sodu, powszechnie znany jako soda kaustyczna, jest silnie zasadowym związkiem o wzorze chemicznym NaOH i masie cząsteczkowej 40,00 g/mol. Jest dostępny w trzech różnych postaciach: płatkowej, perłowej i płynnej.

 1. Forma płatków: Wodorotlenek sodu w postaci płatków ma postać stałych, białych płatków. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworząc silnie zasadowy roztwór. Forma płatków jest wygodna w obsłudze i przechowywaniu, szczególnie w zastosowaniach, w których wymagane jest kontrolowane dozowanie.
 2. Forma perłowa: Wodorotlenek sodu w postaci perłowej składa się z małych, okrągłych i białych koralików. Jest również dobrze rozpuszczalny w wodzie, uwalniając jony wodorotlenkowe, tworząc roztwór zasadowy. Perłowa forma zapewnia łatwość obsługi i dokładny pomiar, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.
 3. Postać płynna: Wodorotlenek sodu w postaci płynnej to stężony roztwór, zazwyczaj o wysokim stężeniu wodorotlenku sodu. Jest to wszechstronna i łatwo dostępna postać stosowana w różnych procesach przemysłowych wymagających precyzyjnego dozowania lub tam, gdzie bardziej praktyczna jest postać płynna.

Formy sody kaustycznej:

Soda kaustyczna to kolejne określenie wodorotlenku sodu, a trzy wymienione powyżej formy – płatek, perła i płyn – odnoszą się również do sody kaustycznej.

 1. Płatki sody kaustycznej: Płatki sody kaustycznej odnoszą się do stałej, płatkowej postaci wodorotlenku sodu. Jest szeroko stosowany w branżach takich jak celuloza i papier, tekstylia i mydło. Forma płatków zapewnia łatwą obsługę, przechowywanie i kontrolowane dozowanie.
 2. Perła sody kaustycznej: Perła sody kaustycznej odnosi się do postaci kulek wodorotlenku sodu. Jest powszechnie stosowany w branżach takich jak uzdatnianie wody, produkcja chemiczna i przetwórstwo spożywcze. Perłowa forma zapewnia wygodne i dokładne pomiary.
 3. Soda kaustyczna w płynie: Soda kaustyczna w płynie odnosi się do stężonego roztworu wodorotlenku sodu. Jest wykorzystywany w różnych zastosowaniach, w tym w uzdatnianiu wody, rafinacji ropy naftowej i obróbce metali. Płynna postać zapewnia elastyczność i łatwość użycia, szczególnie w procesach wymagających precyzyjnego dozowania.

Zastosowania przemysłowe

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

 1. Produkcja chemiczna: Wodorotlenek sodu jest istotnym składnikiem w produkcji różnych chemikaliów. Stosowany jest do produkcji mydeł, detergentów, barwników, pigmentów i środków farmaceutycznych. Służy jako silna zasada i regulator pH w procesach chemicznych.
 2. Uzdatnianie wody: Wodorotlenek sodu stosowany jest w procesach uzdatniania wody, głównie do regulacji pH i neutralizacji kwaśnej wody. Pomaga kontrolować poziom pH, usuwać metale i regulować zasadowość.
 3. Przemysł celulozowo-papierniczy: Wodorotlenek sodu odgrywa kluczową rolę w przemyśle celulozowo-papierniczym. Stosuje się go w procesie roztwarzania w celu rozbicia ligniny, naturalnego polimeru, i oddzielenia włókien celulozowych. Wodorotlenek sodu jest również stosowany w procesach wybielania i jako regulator pH.
 4. Przemysł tekstylny: Wodorotlenek sodu jest stosowany w przemyśle tekstylnym do różnych celów, w tym do merceryzacji, barwienia i obróbki tkanin. Pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń z włókien, poprawia absorpcję barwników i poprawia właściwości tkanin.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z wodorotlenkiem sodu (sodą kaustyczną) ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

 1. Postępowanie i przechowywanie: Wodorotlenek sodu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od niezgodnych substancji. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.
 2. Zagrożenia dla zdrowia: Wodorotlenek sodu jest żrący i może powodować poważne podrażnienie skóry i oczu. Wdychanie pyłu lub oparów może powodować podrażnienie układu oddechowego. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
 3. Wpływ na środowisko: Wodorotlenek sodu ma wpływ na jakość wody i życie wodne. Wodorotlenek sodu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości wodorotlenku sodu (sody kaustycznej) w Europie. Oferujemy stałe i niezawodne dostawy wodorotlenku sodu w postaci płatków, perełek i cieczy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw wodorotlenku sodu.