Productinformatie

Waterstof peroxide

Waterstofperoxide (CAS-nummer: 7722-84-1) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Waterstofperoxide is een anorganische verbinding met de chemische formule H₂O₂ en een molecuulgewicht van 34,01 g/mol. Het ziet eruit als een kleurloze vloeistof met een licht scherpe geur. Waterstofperoxide is mengbaar met water en is een krachtig oxidatiemiddel. Het valt gemakkelijk uiteen in water en zuurstof bij blootstelling aan licht, hitte of bepaalde katalysatoren.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van waterstofperoxide van hoge kwaliteit. Het wordt voornamelijk geproduceerd door de auto-oxidatie van 2-ethylantrachinon in aanwezigheid van waterstof en zuurstof. De reactie resulteert in de vorming van waterstofperoxide, dat verder kan worden verwerkt en gestabiliseerd.

Industriële toepassingen

Waterstofperoxide vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Chemische industrie: Waterstofperoxide wordt gebruikt als veelzijdig oxidatiemiddel in verschillende chemische processen. Het wordt gebruikt bij de synthese van organische verbindingen, het bleken van textiel en papier en de productie van bepaalde speciale chemicaliën.

  2. Waterbehandeling: Waterstofperoxide wordt gebruikt als een milieuvriendelijk alternatief voor chloor in waterbehandelingsprocessen. Het desinfecteert effectief water en helpt organische onzuiverheden en geurveroorzakende stoffen te verwijderen.

  3. Reiniging en ontsmetting: Waterstofperoxide wordt gebruikt als reinigings- en ontsmettingsmiddel in verschillende toepassingen, waaronder huishoudelijke schoonmaak, industriële schoonmaak en voedselverwerking. Het helpt vlekken te verwijderen, ziektekiemen te doden en oppervlakken te desinfecteren.

  4. Medisch en gezondheidszorg: Waterstofperoxide wordt in medische omgevingen gebruikt als antisepticum voor wondreiniging en desinfectie. Het wordt ook gebruikt in de tandverzorging voor mondspoelingen en als bleekmiddel voor het bleken van tanden.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van waterstofperoxide is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar waterstofperoxide in een koele, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en open vuur. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van de chemische stof.

  2. Gezondheidsgevaren: Waterstofperoxide kan bij direct contact huid- en oogirritatie veroorzaken. Inslikken of inademen van geconcentreerd waterstofperoxide kan tot ernstige gezondheidsrisico's leiden. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen. Indien ingeslikt of ingeademd, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.

  3. Impact op het milieu: Waterstofperoxide kan een impact hebben op de waterkwaliteit en het waterleven. Voer waterstofperoxide af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardige waterstofperoxide in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsvereisten voor waterstofperoxide.