Informacje o produkcie

Nadtlenek wodoru

Nadtlenek wodoru (numer CAS: 7722-84-1) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Nadtlenek wodoru to związek nieorganiczny o wzorze chemicznym H₂O₂ i masie cząsteczkowej 34,01 g/mol. Występuje jako bezbarwna ciecz o lekko ostrym zapachu. Nadtlenek wodoru miesza się z wodą i jest silnym utleniaczem. Łatwo rozkłada się na wodę i tlen pod wpływem światła, ciepła lub niektórych katalizatorów.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości nadtlenku wodoru. Jest wytwarzany głównie w wyniku autoutleniania 2-etyloantrachinonu w obecności wodoru i tlenu. W wyniku reakcji powstaje nadtlenek wodoru, który można poddać dalszej obróbce i stabilizacji.

Zastosowania przemysłowe

Nadtlenek wodoru znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Przemysł chemiczny: Nadtlenek wodoru jest stosowany jako wszechstronny środek utleniający w różnych procesach chemicznych. Stosuje się go w syntezie związków organicznych, wybielaniu tekstyliów i papieru oraz produkcji niektórych specjalistycznych chemikaliów.

  2. Uzdatnianie wody: Nadtlenek wodoru jest stosowany jako przyjazna dla środowiska alternatywa dla chloru w procesach uzdatniania wody. Skutecznie dezynfekuje wodę oraz pomaga usunąć zanieczyszczenia organiczne i substancje powodujące nieprzyjemny zapach.

  3. Czyszczenie i odkażanie: Nadtlenek wodoru jest stosowany jako środek czyszczący i odkażający w różnych zastosowaniach, w tym w sprzątaniu gospodarstw domowych, czyszczeniu przemysłowym i przetwarzaniu żywności. Pomaga usunąć plamy, zabić zarazki i zdezynfekować powierzchnie.

  4. Medycyna i opieka zdrowotna: Nadtlenek wodoru jest stosowany w placówkach medycznych jako środek antyseptyczny do czyszczenia i dezynfekcji ran. Stosowany jest również w pielęgnacji zębów do płukania jamy ustnej oraz jako środek wybielający do wybielania zębów.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z nadtlenkiem wodoru ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Nadtlenek wodoru przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.

  2. Zagrożenia dla zdrowia: Nadtlenek wodoru może powodować podrażnienie skóry i oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu. Połknięcie lub wdychanie stężonego nadtlenku wodoru może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia. W przypadku kontaktu spłukać skażone miejsca wodą. W przypadku połknięcia lub wdychania należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

  3. Wpływ na środowisko: Nadtlenek wodoru może mieć wpływ na jakość wody i organizmy wodne. Nadtlenek wodoru należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości nadtlenku wodoru w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw nadtlenku wodoru.