Productinformatie

Zoutzuur

Zoutzuur (CAS-nummer: 231-595-7) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Zoutzuur is een anorganische verbinding met de chemische formule HCl en een molecuulgewicht van 36,46 g/mol. Het ziet eruit als een kleurloze tot lichtgeelachtige vloeistof met een scherpe en verstikkende geur. Zoutzuur is zeer oplosbaar in water en is een sterk zuur. Het is corrosief en reageert met veel metalen om waterstofgas te produceren.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van zoutzuur van hoge kwaliteit. Het wordt voornamelijk geproduceerd door de reactie van waterstofchloridegas met water. De reactie resulteert in de vorming van zoutzuur, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd.

Industriële toepassingen

Zoutzuur vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Chemische industrie: Zoutzuur wordt gebruikt in verschillende chemische processen, waaronder de productie van organische en anorganische verbindingen. Het dient als grondstof voor de synthese van chloorhoudende chemicaliën, farmaceutische producten en meststoffen.
  2. Staalbeitsen: Zoutzuur wordt in de staalindustrie gebruikt voor het beitsen van stalen oppervlakken. Het helpt bij het verwijderen van oxidelagen, roest en andere onzuiverheden van staal en bereidt het voor op verdere verwerking of coatings.
  3. Waterbehandeling: Zoutzuur wordt gebruikt in waterbehandelingsprocessen om de pH-waarden aan te passen en de alkaliteit te verwijderen. Het helpt kalkaanslag en corrosie in watersystemen onder controle te houden.
  4. Reinigen en ontkalken: Zoutzuur wordt gebruikt als reinigingsmiddel om minerale afzettingen, aanslag en roest van verschillende oppervlakken en apparatuur te verwijderen.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van zoutzuur is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar zoutzuur in een koele, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en open vuur. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van de chemische stof.
  2. Gezondheidsgevaren: Zoutzuur is een bijtende stof en kan ernstige brandwonden aan de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing. In geval van contact of irritatie de getroffen gebieden met water afspoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen.
  3. Gevolgen voor het milieu: Zoutzuur kan invloed hebben op de bodem- en waterkwaliteit. Voer zoutzuur af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig zoutzuur in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw zoutzuurleveringsbehoeften.