Informacje o produkcie

Celuloza mikrokrystaliczna – MCC

Celuloza mikrokrystaliczna (numer CAS: 9004-34-6) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Celuloza mikrokrystaliczna (MCC) to oczyszczony, częściowo depolimeryzowany materiał celulozowy. Składa się z drobnych białych cząstek lub proszku. MCC jest bezwonny, bez smaku i nierozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się wysokim stopniem krystaliczności i równomiernym rozkładem wielkości cząstek. MCC wykazuje doskonałe właściwości ściśliwe i płynne.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości celulozy mikrokrystalicznej (MCC). Otrzymuje się go w wyniku kontrolowanej częściowej hydrolizy celulozy, a następnie procesów oczyszczania i suszenia. Powstały MCC ma ulepszone właściwości fizyczne i chemiczne, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.

Zastosowania przemysłowe

Celuloza mikrokrystaliczna (MCC) znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Przemysł farmaceutyczny: MCC jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym jako substancja pomocnicza w stałych postaciach dawkowania. Działa jako środek wiążący, rozsadzający i poprawiający płynność w preparatach tabletkowych. MCC zapewnia doskonałą ściśliwość i poprawia właściwości mechaniczne tabletek.
  2. Przemysł spożywczy i napojów: MCC jest stosowany w przemyśle spożywczym i napojów jako dodatek i środek teksturujący. Wykorzystywany jest do produkcji niskokalorycznej żywności, suplementów diety i produktów bogatych w błonnik. MCC zapewnia właściwości wypełniające i wpływa na teksturę i odczucie w ustach produktów spożywczych.
  3. Kosmetyki i produkty higieny osobistej: MCC występuje w kosmetykach i produktach higieny osobistej jako stabilizator i zagęszczacz. Pomaga poprawić konsystencję i stabilność kremów, balsamów i maści. MCC poprawia rozprowadzalność i wchłanianie preparatów do stosowania miejscowego.
  4. Zastosowania chemiczne i przemysłowe: MCC jest używany w różnych zastosowaniach chemicznych i przemysłowych. Służy jako spoiwo, wypełniacz i modyfikator reologii w produkcji farb, powłok, klejów i ceramiki. MCC poprawia lepkość, właściwości płynięcia i ogólną wydajność tych produktów.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z celulozą mikrokrystaliczną (MCC) ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Obsługa i przechowywanie: Przechowywać MCC w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: MCC jest ogólnie uważane za bezpieczne przy normalnym obchodzeniu się i użytkowaniu. Jednakże wdychanie drobnych cząstek może powodować podrażnienie dróg oddechowych u osób wrażliwych. W przypadku kontaktu lub podrażnienia zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: MCC ulega biodegradacji i nie stwarza znaczącego ryzyka dla środowiska. Należy utylizować MCC zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości celulozy mikrokrystalicznej (MCC) w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw MCC.