Informacje o produkcie

Chlorek amonu

Chlorek amonu (numer CAS: 12125-02-9) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Chlorek amonu jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym NH₄Cl i masie cząsteczkowej 53,49 g/mol. Występuje w postaci białego krystalicznego proszku lub granulek. Chlorek amonu jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i ma słony smak. Jest bezwonny i nietoksyczny.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości chlorku amonu. Otrzymuje się go głównie w reakcji gazowego amoniaku z kwasem solnym. W wyniku reakcji powstaje chlorek amonu, który można dalej przetwarzać i oczyszczać.

Zastosowania przemysłowe

Chlorek amonu znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Rolnictwo i nawozy: Chlorek amonu jest powszechnie stosowany jako źródło azotu w nawozach. Dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych i wspomaga zdrowy wzrost. Chlorek amonu jest również stosowany w systemach hydroponicznych i jako regulator pH w glebie.

  2. Przemysł chemiczny i farmaceutyczny: Chlorek amonu stosowany jest w różnych procesach chemicznych i farmaceutycznych. Służy jako składnik odczynników laboratoryjnych, buforów pH i elektrolitów. Chlorek amonu służy również do syntezy barwników, żywic i związków farmaceutycznych.

  3. Obróbka powierzchni metali: Chlorek amonu stosuje się w procesach obróbki powierzchni metali, takich jak cynkowanie i lutowanie. Pomaga usunąć warstwy tlenków, pozostałości topnika i zanieczyszczenia z powierzchni metalowych, zapewniając odpowiednią przyczepność i jakość powłok.

  4. Przemysł tekstylny: Chlorek amonu jest wykorzystywany w przemyśle tekstylnym do procesów barwienia i drukowania. Pomaga utrwalać barwniki w tkaninach i poprawiać trwałość kolorów. Chlorek amonu jest również stosowany jako środek antystatyczny we włóknach tekstylnych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z chlorkiem amonu ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Chlorek amonu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.

  2. Zagrożenia dla zdrowia: Chlorek amonu jest ogólnie uważany za bezpieczny przy normalnym obchodzeniu się i stosowaniu. Jednakże długotrwałe narażenie na pył lub wdychanie drobnych cząstek może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W przypadku kontaktu lub podrażnienia zwrócić się o pomoc lekarską.

  3. Wpływ na środowisko: Chlorek amonu może wpływać na jakość gleby i wody. Utylizować chlorek amonu zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości chlorku amonu w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw chlorku amonu.