Informacje o produkcie

Chlorek potasu

Chlorek potasu (numer CAS: 7447-40-7) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Chlorek potasu jest krystalicznym ciałem stałym o białej barwie. Ma wzór chemiczny KCl i masę cząsteczkową 74,55 g/mol. Chlorek potasu jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i ma słony smak. Jest źródłem potasu, niezbędnego składnika odżywczego dla wzrostu roślin i różnych funkcji fizjologicznych u zwierząt i ludzi.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości chlorku potasu. Podstawowa metoda produkcji polega na ekstrakcji chlorku potasu ze złóż podziemnych lub odparowaniu solanek. Wyekstrahowany materiał jest następnie dalej przetwarzany w celu uzyskania pożądanej czystości i wielkości cząstek.

Zastosowania przemysłowe

Chlorek potasu ma różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Nawozy: Chlorek potasu jest powszechnym źródłem potasu w nawozach. Ma kluczowe znaczenie w promowaniu zdrowego wzrostu roślin i zwiększaniu plonów. Potas jest niezbędny do wielu funkcji roślin, w tym do fotosyntezy, wchłaniania składników odżywczych i regulacji wody.
  2. Przemysł chemiczny: Chlorek potasu jest surowcem do produkcji różnych związków potasu. Wykorzystuje się go między innymi do produkcji wodorotlenku potasu, węglanu potasu i siarczanu potasu. Związki te znajdują zastosowanie w produkcji mydeł, szkła, nawozów i innych procesach chemicznych.
  3. Przemysł spożywczy i napojów: Chlorek potasu to dodatek do żywności zapewniający smak podobny do soli, jednocześnie zmniejszając zawartość sodu w produktach o niskiej zawartości sodu lub substytutach soli. Wykorzystuje się go do produkcji przetworzonej żywności, przekąsek i napojów.
  4. Zastosowania farmaceutyczne i medyczne: Chlorek potasu stosowany jest w medycynie do leczenia niedoborów potasu lub jako uzupełnienie uzupełniania elektrolitów. Jest powszechnie stosowany w roztworach dożylnych i doustnych produktach nawadniających.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z chlorkiem potasu ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Chlorek potasu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Chlorek potasu jest ogólnie bezpieczny, jeśli jest stosowany zgodnie z właściwymi procedurami. Jednakże nadmierne spożycie lub narażenie może powodować ryzyko dla zdrowia. Postępuj zgodnie z zalecanymi wytycznymi dotyczącymi dawkowania i, jeśli to konieczne, zwróć się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Uwolniony w dużych ilościach chlorek potasu może wpływać na jakość gleby i wody. Utylizować chlorek potasu zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości chlorku potasu w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw chlorku potasu.