Informacje o produkcie

Glikol polietylenowy (PEG)

Glikol polietylenowy PEG (numer CAS: 25322-68-3) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Glikol polietylenowy (PEG) to związek polieterowy występujący w postaci przezroczystej, lepkiej cieczy lub woskowatej substancji stałej, w zależności od masy cząsteczkowej. Jest to uniwersalny polimer o wzorze chemicznym (C₂H₄O)ₙH₂O, gdzie n oznacza średnią liczbę powtarzających się jednostek tlenku etylenu. PEG jest rozpuszczalny w wodzie i wielu rozpuszczalnikach organicznych, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości glikolu polietylenowego. PEG wytwarza się poprzez polimeryzację tlenku etylenu, tworząc szereg PEGów o różnych masach cząsteczkowych. Proces polimeryzacji obejmuje reakcję tlenku etylenu z wodą lub glikolem etylenowym jako cząsteczką startera, a następnie etapy oczyszczania w celu uzyskania pożądanego produktu PEG.

Zastosowania przemysłowe

Glikol polietylenowy ze względu na swoje wszechstronne właściwości znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Farmaceutyki i kosmetyki: PEG jest powszechnie stosowany w preparatach farmaceutycznych, takich jak maści, kremy i roztwory doustne. Służy jako solubilizator, emulgator i stabilizator składników aktywnych. W kosmetykach PEG jest stosowany w środkach nawilżających, balsamach i produktach do pielęgnacji włosów ze względu na jego doskonałą zdolność zatrzymywania wody i właściwości zmiękczające.
  2. Produkty higieny osobistej: PEG jest szeroko stosowany w unikalnych produktach pielęgnacyjnych, w tym mydłach, szamponach i pastach do zębów. Działa jako środek zagęszczający, środek powierzchniowo czynny i nawilżający, poprawiając ogólną wydajność tych produktów i wrażenia sensoryczne.
  3. Zastosowania przemysłowe: PEG jest stosowany jako środek smarny, plastyfikator i środek utrzymujący wilgoć w różnych procesach przemysłowych. Znajduje zastosowanie w przemyśle metalowym, tekstylnym, gumowym i tworzyw sztucznych. Niska toksyczność i kompatybilność PEG z wieloma materiałami sprawiają, że jest to preferowany wybór w tych zastosowaniach.
  4. Reakcje chemiczne i chemia polimerów: PEG jest wszechstronnym odczynnikiem i medium reakcyjnym w syntezie chemicznej. Jego hydrofilowy charakter i wysoka rozpuszczalność w wodzie sprawiają, że nadaje się do przeprowadzania reakcji w środowiskach wodnych. PEG jest również stosowany w chemii polimerów jako polimer reaktywny, pozwalający na modyfikację i funkcjonalizację polimerów.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z glikolem polietylenowym ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Przechowywać PEG w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia i środowiska: PEG jest ogólnie uważany za bezpieczny, jeśli jest używany prawidłowo. Jednakże długotrwałe lub powtarzające się narażenie na wysokie stężenia może powodować podrażnienie skóry. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską. Postępuj zgodnie z właściwymi metodami utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wybierz SoleChem Chemicals jako niezawodnego dostawcę wysokiej jakości glikolu polietylenowego w Europie. Oferujemy stałe i niezawodne dostawy odpowiadające potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw PEG.