Informacje o produkcie

Kwas mlekowy

Kwas mlekowy (numer CAS: 50-21-5) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości 

Kwas mlekowy jest bezbarwną cieczą o łagodnym, kwaśnym smaku. Jego wzór chemiczny to C₃H₆O₃, a masa cząsteczkowa wynosi 90,08 g/mol. Kwas mlekowy jest rozpuszczalny w wodzie i miesza się z większością rozpuszczalników organicznych. Występuje w dwóch izomerach optycznych, kwasie L-mlekowym i kwasie D-mlekowym. W SoleChem Chemicals dostarczamy wysokiej jakości kwas mlekowy, aby zaspokoić różnorodne potrzeby europejskiego przemysłu.

Metody produkcji 

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu mlekowego. Kwas mlekowy można wytwarzać różnymi metodami, w tym:

  1. Fermentacja: Jedna z najpowszechniejszych metod polega na fermentacji cukrów, takich jak glukoza lub skrobia kukurydziana, przez określone bakterie, takie jak Lactobacillus. Ten proces fermentacji przekształca cukry w kwas mlekowy.
  2. Synteza chemiczna: Kwas mlekowy można również wytwarzać metodami syntezy chemicznej. Polega to na katalitycznej hydratacji aldehydu octowego lub hydrolizie acetonitrylu.

Zastosowania przemysłowe 

Kwas mlekowy ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu w całej Europie. Jego wszechstronne właściwości sprawiają, że jest cennym komponentem w różnych zastosowaniach, w tym:

  1. Przemysł spożywczy i napojów: Kwas mlekowy jest powszechnie stosowany jako dodatek do żywności, środek aromatyzujący i regulator pH. Wykorzystuje się go do produkcji nabiału, napojów, wypieków i wyrobów cukierniczych.
  2. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny: Kwas mlekowy jest kluczowym składnikiem produktów do pielęgnacji skóry, takich jak kremy, balsamy i środki złuszczające, ze względu na jego delikatne właściwości złuszczające i nawilżające. Jest również stosowany w preparatach farmaceutycznych oraz jako biodegradowalny polimer w systemach dostarczania leków.
  3. Zastosowania przemysłowe: Kwas mlekowy wykorzystuje się do produkcji biodegradowalnych tworzyw sztucznych, rozpuszczalników oraz jako regulator pH w różnych procesach przemysłowych. Wykorzystywany jest także w przemyśle tekstylnym do procesów barwienia i wykańczania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Podczas pracy z kwasem mlekowym ważne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Oto kilka podstawowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas mlekowy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od niezgodnych substancji. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas mlekowy jest ogólnie uważany za bezpieczny, jeśli jest używany prawidłowo. Jednakże bezpośredni kontakt ze stężonym kwasem mlekowym może powodować podrażnienie skóry i oczu. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Kwas mlekowy ulega biodegradacji i ma niewielki wpływ na środowisko. Można go bezpiecznie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości kwasu mlekowego w Europie. Zapewniamy stałe i niezawodne dostawy odpowiadające potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie Twoje wymagania dotyczące dostaw kwasu mlekowego.