Productinformatie

Acrylzuur

Acrylzuur (CAS-nummer: 79-10-7) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Acrylzuur is een heldere, kleurloze vloeistof met een sterke, scherpe geur. Het heeft een chemische formule van C₃H₄O₂ en een molecuulgewicht van 72,06 g/mol. Acrylzuur is zeer oplosbaar in water en brandbaar. Het polymeriseert gemakkelijk in aanwezigheid van warmte, licht of initiatoren. Deze eigenschappen maken het tot een veelzijdige verbinding met tal van industriële toepassingen.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig acrylzuur. De primaire productiemethode omvat de katalytische oxidatie van propyleen, wat resulteert in de vorming van acrylzuur. Bij dit proces wordt doorgaans gebruik gemaakt van katalysatoren zoals zwavel- of fosforverbindingen.

Industriële toepassingen

Acrylzuur wordt veel gebruikt in verschillende Europese industrieën vanwege de veelzijdige eigenschappen. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Polymeren en harsen: Acrylzuur is een cruciale bouwsteen voor de productie van polymeren en harsen, zoals polyacrylzuur (PAA), polymethylmethacrylaat (PMMA) en superabsorberende polymeren (SAP's). Deze materialen vinden toepassingen in lijmen, verven, coatings, textiel en producten voor persoonlijke verzorging.
  2. Coatings en lijmen: Acrylzuur en zijn derivaten formuleren coatings en lijmen. Op acryl gebaseerde lagen bieden uitstekende weersbestendigheid, duurzaamheid en hechtingseigenschappen. Ze worden veel gebruikt in autocoatings, architecturale coatings en industriële lijmen.
  3. Waterbehandeling: Acrylzuurpolymeren zijn effectieve waterbehandelingsmiddelen, met name polyacrylzuur (PAA). Ze worden gebruikt als dispergeermiddelen, kalkremmers en chelaatvormers in waterbehandelingsprocessen zoals koeling, ketel- en afvalwaterbehandeling.
  4. Producten voor persoonlijke verzorging: Acrylzuurderivaten, zoals acrylesters, formuleren unieke verzorgingsproducten. Ze verbeteren de stabiliteit en prestaties van producten zoals lotions, crèmes, haarstylinggels en nagellakken.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van acrylzuur is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar acrylzuur in een koele, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Acrylzuur is bijtend en kan ernstige irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing van dampen. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Brand- en explosiegevaar: Acrylzuur is brandbaar en moet met voorzichtigheid worden gehanteerd. Houd het uit de buurt van hitte, vonken en open vuur. Gebruik geschikte brandwerende containers voor opslag.

Kies voor SoleChem Chemicals als uw betrouwbare leverancier van hoogwaardig acrylzuur in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw acrylzuurbenodigdheden.