Productinformatie

Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat (CAS-nummer: 10043-01-3) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Aluminiumsulfaat is een anorganische verbinding met de chemische formule Al₂(SO₄)₃ en een molecuulgewicht van 342,15 g/mol. Het ziet eruit als een witte kristallijne vaste stof of poeder. Aluminiumsulfaat is zeer oplosbaar in water, waardoor een zure oplossing ontstaat. Het heeft verschillende vormen, waaronder vaste hydraten en watervrije vormen.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig aluminiumsulfaat. Het wordt voornamelijk geproduceerd door de reactie van aluminiumhydroxide met zwavelzuur. De reactie resulteert in de vorming van aluminiumsulfaat, dat verder kan worden verwerkt en gezuiverd.

Industriële toepassingen

Aluminiumsulfaat vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Waterbehandeling: Aluminiumsulfaat wordt vaak gebruikt in waterbehandelingsprocessen als coagulatie- en vlokmiddel. Het helpt bij het verwijderen van onzuiverheden, zwevende deeltjes en organisch materiaal uit waterbronnen. Aluminiumsulfaat helpt bij het zuiveren en zuiveren van water voor verschillende toepassingen.
  2. Papierindustrie: Aluminiumsulfaat wordt in de papierindustrie gebruikt als lijmmiddel en bindmiddel. Het helpt de papiersterkte te verbeteren, de inktabsorptie te verbeteren en de pH-waarde van het papier onder controle te houden. Aluminiumsulfaat wordt gebruikt bij de productie van hoogwaardige papier- en kartonproducten.
  3. Textielindustrie: Aluminiumsulfaat wordt in de textielindustrie voor verschillende doeleinden gebruikt. Het werkt als een bijtmiddel en helpt kleurstoffen aan stoffen te fixeren en de kleurechtheid te verbeteren. Aluminiumsulfaat wordt ook gebruikt bij het verven en bedrukken van textiel.
  4. Afvalwaterbehandeling: Aluminiumsulfaat wordt gebruikt in afvalwaterzuiveringsprocessen om fosfor uit afvalwater te verwijderen. Het vormt onoplosbare verbindingen met fosfor, wat helpt bij de verwijdering ervan en het verminderen van de milieu-impact van afvalwater.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van aluminiumsulfaat is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar aluminiumsulfaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Aluminiumsulfaat wordt over het algemeen als veilig beschouwd bij normale hantering en gebruik. Direct contact met de ogen of langdurige blootstelling aan geconcentreerde oplossingen kan echter irritatie veroorzaken. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medische hulp.
  3. Impact op het milieu: Aluminiumsulfaat kan een impact hebben op de waterkwaliteit en het waterleven. Voer aluminiumsulfaat af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig aluminiumsulfaat in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsbehoeften op het gebied van aluminiumsulfaat.