Productinformatie

Fosforzuur

Fosforzuur (CAS-nummer: 7664-38-2) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Fosforzuur is een heldere, kleurloze vloeistof met een zeer zure smaak. Het heeft een chemische formule van H₃PO₄ en een molecuulgewicht van 97,99 g/mol. Fosforzuur is zeer oplosbaar in water en hygroscopisch, waardoor het gemakkelijk vocht uit de omgeving absorbeert. Het is algemeen verkrijgbaar in verschillende concentraties, waaronder 75%-dichtheid en 85%-dichtheid.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig fosforzuur. De primaire productiemethode omvat de behandeling van fosfaatgesteenten met zwavelzuur. Deze reactie produceert fosforzuur als hoofdproduct, dat vervolgens verder wordt gezuiverd en geconcentreerd tot de gewenste dichtheid.

Industriële toepassingen

Fosforzuur wordt vanwege zijn meerdere eigenschappen veelvuldig gebruikt in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Meststofproductie: Fosforzuur is een hoofdbestanddeel bij de productie van fosfaatmeststoffen. Het zet fosfaatgesteenten om in wateroplosbare vormen die planten gemakkelijk kunnen opnemen. Fosforzuur is cruciaal voor het bevorderen van een gezonde plantengroei en het verbeteren van de gewasopbrengsten.
  2. Voedings- en drankenindustrie: Fosforzuur wordt gebruikt als zuurteregelaar en pH-regulator in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het wordt vaak aangetroffen in koolzuurhoudende dranken, zoals coladranken, en zorgt voor een pittige smaak en werkt als conserveermiddel.
  3. Waterbehandeling: Fosforzuur wordt gebruikt in waterbehandelingsprocessen om de pH-waarden aan te passen en de alkaliteit van water te verminderen. Het helpt de vorming van aanslag en corrosie in leidingen en apparatuur te voorkomen.
  4. Chemische productie: Fosforzuur is een uitgangsmateriaal voor de productie van verschillende fosforhoudende verbindingen. Het wordt gebruikt voor de productie van wasmiddelen, brandvertragers, metaalreinigingsmiddelen en farmaceutische tussenproducten.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van fosforzuur is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar fosforzuur op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Fosforzuur is bijtend en kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing van dampen. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Gevolgen voor het milieu: Fosforzuur is schadelijk voor het waterleven en mag niet in waterwegen terechtkomen. Voer fosforzuur af volgens de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig fosforzuur in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw fosforzuurleveringsbehoeften.