Informacje o produkcie

Kwas fosforowy

Kwas fosforowy (numer CAS: 7664-38-2) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Kwas fosforowy jest klarowną, bezbarwną cieczą o silnie kwaśnym smaku. Ma wzór chemiczny H₃PO₄ i masę cząsteczkową 97,99 g/mol. Kwas fosforowy jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i higroskopijny, łatwo wchłania wilgoć z otaczającego środowiska. Jest powszechnie dostępny w różnych stężeniach, w tym o gęstości 75% i gęstości 85%.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu fosforowego. Podstawowa metoda produkcji polega na obróbce skał fosforytowych kwasem siarkowym. W wyniku tej reakcji głównym produktem jest kwas fosforowy, który następnie oczyszcza się i zatęża do pożądanej gęstości.

Zastosowania przemysłowe

Kwas fosforowy ze względu na swoje liczne właściwości znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Produkcja nawozów: Kwas fosforowy jest głównym składnikiem produkcji nawozów fosforowych. Przekształca skały fosforytowe w formy rozpuszczalne w wodzie, które rośliny mogą łatwo wchłaniać. Kwas fosforowy ma kluczowe znaczenie dla promowania zdrowego wzrostu roślin i zwiększania plonów.
  2. Przemysł spożywczy i napojów: Kwas fosforowy jest stosowany jako środek zakwaszający i regulator pH w przemyśle spożywczym i napojów. Występuje powszechnie w napojach gazowanych, takich jak napoje typu cola, zapewnia pikantny smak i działa jako środek konserwujący.
  3. Uzdatnianie wody: Kwas fosforowy stosuje się w procesach uzdatniania wody w celu dostosowania poziomu pH i zmniejszenia zasadowości wody. Pomaga zapobiegać tworzeniu się kamienia i korozji w rurach i urządzeniach.
  4. Produkcja chemiczna: Kwas fosforowy jest materiałem wyjściowym do produkcji różnych związków zawierających fosfor. Wykorzystuje się go do produkcji detergentów, środków zmniejszających palność, środków do czyszczenia metali i półproduktów farmaceutycznych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z kwasem fosforowym ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas fosforowy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas fosforowy jest żrący i może powodować poważne podrażnienie skóry i oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania oparów. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Kwas fosforowy szkodzi organizmom wodnym i nie powinien być uwalniany do dróg wodnych. Kwas fosforowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości kwasu fosforowego w Europie. Oferujemy stałe i niezawodne dostawy odpowiadające potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie Twoje wymagania dotyczące dostaw kwasu fosforowego.