Productinformatie

Mierenzuur

Mierenzuur (CAS-nummer: 64-18-6) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Mierenzuur is een kleurloze, scherpe vloeistof met de chemische formule HCOOH en een molecuulgewicht van 46,03 g/mol. Het is mengbaar met water en heeft een hoog kookpunt. Mierenzuur ontleent zijn naam aan ‘formica’, het Latijnse woord voor mier, omdat het voor het eerst werd geïsoleerd uit mierenlichamen. Het is een veelzijdige compound met diverse industriële toepassingen.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig mierenzuur. De primaire productiemethode omvat de reactie van koolmonoxide en waterstof in aanwezigheid van een katalysator, zoals rhodium, om mierenzuur te produceren. Dit proces staat algemeen bekend als het ‘Monsanto-proces’.

Industriële toepassingen

Mierenzuur wordt op grote schaal gebruikt in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Landbouw en diervoeding: Mierenzuur wordt gebruikt als toevoegingsmiddel in diervoeding, voornamelijk in varkensdiëten. Het helpt bij het verbeteren van de voerhygiëne, het voorkomen van microbiële groei en het verminderen van het ziekterisico. Het werkt ook als verzuurder om de spijsvertering van dieren en het gebruik van voedingsstoffen te bevorderen.
  2. Leerlooierij en textiel: Mierenzuur wordt in de leerlooierijindustrie gebruikt als beitsmiddel en pH-regelaar. Het helpt ongewenste stoffen uit dierenhuiden te verwijderen en bereidt deze voor op verdere verwerking. Het wordt ook gebruikt bij het verven en bedrukken van textiel.
  3. Chemische synthese en farmaceutische producten: Mierenzuur is een veelzijdig reagens en tussenproduct bij de chemische synthese. Het wordt gebruikt om verschillende organische verbindingen te produceren, waaronder formiaatzouten, esters en farmaceutische tussenproducten. Het vindt toepassing bij de productie van kleurstoffen, pesticiden en farmaceutische producten.
  4. Rubber- en kunststofindustrie: Mierenzuur wordt gebruikt als coagulatiemiddel en stabilisator in de rubber- en kunststofindustrie. Het helpt bij de productie van synthetisch rubber en kunststoffen door polymerisatie te vergemakkelijken en de producteigenschappen te verbeteren.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van mierenzuur is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar mierenzuur in een koele, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Mierenzuur is bijtend en kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Het inademen van dampen of nevels kan ook de luchtwegen irriteren. Vermijd direct contact en inademing. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Impact op het milieu: Wanneer mierenzuur in grote hoeveelheden vrijkomt, kan het de bodem- en waterkwaliteit beïnvloeden. Voer mierenzuur af volgens de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies voor SoleChem Chemicals als uw betrouwbare leverancier van hoogwaardig mierenzuur in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw mierenzuurleveringsbehoeften.