Informacje o produkcie

Kwas mrówkowy

Kwas mrówkowy (numer CAS: 64-18-6) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Kwas mrówkowy jest bezbarwną, ostrą cieczą o wzorze chemicznym HCOOH i masie cząsteczkowej 46,03 g/mol. Jest mieszalny z wodą i ma wysoką temperaturę wrzenia. Kwas mrówkowy wywodzi swoją nazwę od „formica”, łacińskiego słowa oznaczającego mrówkę, ponieważ po raz pierwszy został wyizolowany z ciał mrówek. Jest to związek uniwersalny o różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu mrówkowego. Podstawowa metoda produkcji obejmuje reakcję tlenku węgla i wodoru w obecności katalizatora, takiego jak rod, w celu wytworzenia kwasu mrówkowego. Proces ten jest powszechnie znany jako „proces Monsanto”.

Zastosowania przemysłowe

Kwas mrówkowy znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Rolnictwo i pasza dla zwierząt: Kwas mrówkowy stosowany jest jako dodatek paszowy w żywieniu zwierząt, głównie w diecie świń. Pomaga poprawić higienę paszy, zapobiega rozwojowi drobnoustrojów i zmniejsza ryzyko chorób. Działa również jako środek zakwaszający, który wspomaga trawienie zwierząt i wykorzystanie składników odżywczych.
  2. Garbowanie skór i tekstylia: Kwas mrówkowy jest stosowany w przemyśle garbowania skór jako środek trawiący i regulator pH. Pomaga usunąć niepożądane substancje ze skór zwierzęcych i przygotować je do dalszej obróbki. Stosowany jest także do barwienia i drukowania tekstyliów.
  3. Synteza chemiczna i farmaceutyka: Kwas mrówkowy jest wszechstronnym odczynnikiem i półproduktem w syntezie chemicznej. Służy do produkcji różnych związków organicznych, w tym soli mrówczanowych, estrów i półproduktów farmaceutycznych. Znajduje zastosowanie w produkcji barwników, pestycydów i środków farmaceutycznych.
  4. Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych: Kwas mrówkowy stosowany jest jako koagulant i stabilizator w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych. Pomaga w produkcji kauczuku syntetycznego i tworzyw sztucznych, ułatwiając polimeryzację i poprawiając właściwości produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z kwasem mrówkowym ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas mrówkowy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas mrówkowy jest żrący i może powodować poważne podrażnienie skóry i oczu. Wdychanie par lub mgieł może również powodować podrażnienie układu oddechowego. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Uwolniony w dużych ilościach kwas mrówkowy może wpływać na jakość gleby i wody. Kwas mrówkowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako niezawodnego dostawcę wysokiej jakości kwasu mrówkowego w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania dotyczące dostaw kwasu mrówkowego.