Productinformatie

Mono-ethanolamine MEA

Monoethanolamine (CAS-nummer: 141-43-5) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Monoethanolamine (MEA) is een heldere, kleurloze vloeistof met de chemische formule C₂H₅NO en een molecuulgewicht van 61,08 g/mol. Het heeft een zwakke ammoniakgeur en is mengbaar met water. Monoethanolamine is hygroscopisch, wat betekent dat het gemakkelijk vocht uit de lucht absorbeert. Het is in verschillende kwaliteiten en concentraties in de handel verkrijgbaar.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardige monoethanolamine (MEA). De primaire productiemethode omvat de reactie van ethyleenoxide met ammoniak. Deze reactie produceert monoethanolamine als hoofdproduct, dat vervolgens verder kan worden verwerkt en gezuiverd om de gewenste concentratie te verkrijgen.

Industriële toepassingen

Monoethanolamine vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Chemische productie: Monoethanolamine is een veelzijdige verbinding die wordt gebruikt als chemisch tussenproduct bij de productie van verschillende chemicaliën. Het wordt gebruikt bij de productie van oppervlakteactieve stoffen, oplosmiddelen, corrosieremmers, smeermiddelen en farmaceutische producten.
  2. Gasbehandeling: Monoethanolamine wordt gebruikt in gasbehandelingsprocessen, met name bij de verwijdering van kooldioxide (CO₂) en waterstofsulfide (H₂S) uit aardgas en raffinaderijgassen. Het werkt als een absorberend middel en helpt bij het zuiveren van de gasstromen.
  3. Producten voor persoonlijke verzorging: Monoethanolamine is aanwezig in verschillende producten voor persoonlijke verzorging, waaronder shampoos, zepen en haarkleurmiddelen. Het functioneert als emulgator, pH-regelaar en schuimversterker. Monoethanolamine helpt bij het stabiliseren van formuleringen en het verbeteren van de prestaties van deze producten.
  4. Textielindustrie: Monoethanolamine wordt in de textielindustrie gebruikt voor verschillende processen, waaronder verven, afwerken en wasverzachting. Het werkt als egalisatiemiddel en helpt bij de gelijkmatige verdeling van kleurstoffen op textiel. Monoethanolamine heeft ook wasverzachtende eigenschappen.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van monoethanolamine is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar monoethanolamine in een koele, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en onverenigbare stoffen. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van de chemische stof.
  2. Gezondheidsgevaren: Monoethanolamine is een bijtende stof en kan ernstige huid- en oogirritatie veroorzaken. Het inademen van dampen of nevels kan ook de luchtwegen irriteren. Vermijd direct contact en inademing. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Gevolgen voor het milieu: Neem voorzorgsmaatregelen om het vrijkomen van monoethanolamine in het milieu te voorkomen. Voer monoethanolamine af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardige monoethanolamine (MEA) in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsvereisten voor mono-ethanolamine.