Productinformatie

Oxaalzuur

Oxaalzuur (CAS-nummer: 144-62-7) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Oxaalzuur is een kristallijne vaste stof met de chemische formule (COOH)₂. Het is een kleurloze verbinding die zeer goed oplosbaar is in water. Met een molaire massa van 90,03 g/mol heeft oxaalzuur een smeltpunt van 189,5°C. Het staat bekend om zijn zure eigenschappen en wordt veel gebruikt in verschillende Europese industrieën.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig oxaalzuur. De primaire productiemethode omvat de oxidatie van koolhydraten, zoals suiker of cellulose, met behulp van salpeterzuur of lucht. Dit proces vormt oxaalzuurkristallen, die vervolgens worden gezuiverd en beschikbaar worden gemaakt voor commercieel gebruik.

Industriële toepassingen

Oxaalzuur heeft diverse toepassingen in tal van industrieën in heel Europa. Enkele belangrijke toepassingen zijn onder meer:

  1. Reinigings- en huishoudelijke producten: Oxaalzuur is een veelgebruikt ingrediënt in schoonmaakmiddelen en huishoudelijke producten. Het verwijdert effectief roest, vlekken en minerale afzettingen van verschillende oppervlakken, waardoor het ideaal is voor gebruik in roestverwijderaars, tegelreinigers en houtbleekmiddelen.
  2. Metaalreiniging en oppervlaktebehandeling: Oxaalzuur wordt gebruikt voor het reinigen van metaal, oppervlaktevoorbereiding en polijsttoepassingen. Het verwijdert effectief aanslag van messing, brons en andere metalen. Daarnaast wordt het in de auto-industrie gebruikt voor het verwijderen van roest en het afbijten van verf.
  3. Textiel- en leerindustrie: Oxaalzuur is een bleekmiddel in de textiel- en leerindustrie. Het helpt vlekken te verwijderen en stoffen lichter te maken en wordt ook gebruikt voor het looien en verven van leer.
  4. Houtbewerking en meubelindustrie: Oxaalzuur wordt gebruikt in de houtbewerking voor het bleken van hout en het verwijderen van vlekken. Het helpt de natuurlijke kleur van hout te herstellen en wordt veel gebruikt in de meubelindustrie om donkere vlekken en watervlekken te behandelen.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van oxaalzuur is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar oxaalzuur op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsgevaren: Oxaalzuur is bijtend en kan ernstige irritatie en brandwonden aan de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing van stof of dampen. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Gevolgen voor het milieu: Oxaalzuur is giftig voor in het water levende organismen en mag niet in waterwegen terechtkomen. Voer oxaalzuur af volgens de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig oxaalzuur in Europa. Wij bieden een betrouwbaar en consistent aanbod om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw oxaalzuurleveringsbehoeften.