Informacje o produkcie

Kwas szczawiowy

Kwas szczawiowy (numer CAS: 144-62-7) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Kwas szczawiowy jest krystaliczną substancją stałą o wzorze chemicznym (COOH)₂. Jest to bezbarwny związek, który jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Przy masie molowej 90,03 g/mol kwas szczawiowy ma temperaturę topnienia 189,5°C. Jest znany ze swoich właściwości kwasowych i jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu europejskiego.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu szczawiowego. Podstawowa metoda produkcji polega na utlenianiu węglowodanów, takich jak cukier czy celuloza, przy użyciu kwasu azotowego lub powietrza. W procesie tym powstają kryształy kwasu szczawiowego, które są następnie oczyszczane i udostępniane do użytku komercyjnego.

Zastosowania przemysłowe

Kwas szczawiowy ma różnorodne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu w całej Europie. Niektóre kluczowe zastosowania obejmują:

  1. Produkty czyszczące i gospodarstwa domowego: Kwas szczawiowy jest powszechnym składnikiem środków czyszczących i artykułów gospodarstwa domowego. Skutecznie usuwa rdzę, plamy i osady mineralne z różnych powierzchni, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w odrdzewiaczach, środkach do czyszczenia płytek i wybielaczach drewna.
  2. Czyszczenie metali i przygotowanie powierzchni: Kwas szczawiowy stosuje się do czyszczenia metali, przygotowania powierzchni i polerowania. Skutecznie usuwa naloty z mosiądzu, brązu i innych metali. Ponadto stosowany jest w przemyśle motoryzacyjnym do usuwania rdzy i usuwania lakieru.
  3. Przemysł tekstylny i skórzany: Kwas szczawiowy jest środkiem wybielającym w przemyśle tekstylnym i skórzanym. Pomaga usuwać plamy i rozjaśniać tkaniny, stosowany jest także do garbowania i barwienia skór.
  4. Przemysł drzewny i meblarski: Kwas szczawiowy stosowany jest w obróbce drewna do wybielania drewna i usuwania plam. Pomaga przywrócić naturalny kolor drewna i jest powszechnie stosowany w przemyśle meblarskim do usuwania ciemnych plam i znaków wodnych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z kwasem szczawiowym ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas szczawiowy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas szczawiowy jest żrący i może powodować poważne podrażnienia i oparzenia skóry, oczu i układu oddechowego. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania pyłu lub oparów. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Kwas szczawiowy jest toksyczny dla organizmów wodnych i nie powinien być uwalniany do dróg wodnych. Kwas szczawiowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości kwasu szczawiowego w Europie. Oferujemy niezawodne i spójne dostawy, które odpowiadają różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania dotyczące dostaw kwasu szczawiowego.