Productinformatie

Sodium sulfaat

Natriumsulfaat (CAS-nummer: 7757-82-6) Leverancier in Europa

Fysieke details en eigenschappen

Natriumsulfaat is een witte, kristallijne vaste stof met een chemische formule van Na₂SO₄ en een molecuulgewicht van 142,04 g/mol. Het is zeer oplosbaar in water en vormt hydraten. Natriumsulfaat is in verschillende vormen in de handel verkrijgbaar, waaronder watervrij en decahydraat. Het heeft talloze industriële toepassingen vanwege zijn veelzijdigheid.

Productie methodes

Bij SoleChem Chemicals zorgen we voor een betrouwbare levering van hoogwaardig natriumsulfaat. De primaire productiemethoden omvatten de reactie van natriumchloride (NaCl) met zwavelzuur (H₂SO₄) of de verdamping van natuurlijke pekelafzettingen die natriumsulfaat bevatten. Deze processen produceren natriumsulfaat, dat verder kan worden verwerkt om de gewenste vorm te verkrijgen.

Industriële toepassingen

Natriumsulfaat vindt diverse toepassingen in verschillende industrieën in heel Europa. Laten we enkele van de belangrijkste toepassingen ervan verkennen:

  1. Wasmiddelen en schoonmaakproducten: Natriumsulfaat wordt vaak gebruikt om wasmiddelen en schoonmaakproducten te vervaardigen. Het helpt bij het verbeteren van de reinigingsefficiëntie en prestaties van deze producten. Natriumsulfaat is een essentieel onderdeel van wasmiddelen in poedervorm en afwasmiddel.
  2. Glasindustrie: Natriumsulfaat wordt in de glasindustrie gebruikt als raffinagemiddel. Het helpt bij het verwijderen van onzuiverheden en voorkomt de vorming van luchtbellen tijdens het glassmeltproces. Natriumsulfaat draagt bij aan de productie van hoogwaardige glasproducten.
  3. Textielindustrie: Natriumsulfaat speelt een cruciale rol in de verf- en drukprocessen in de textielindustrie. Het werkt als egalisatiemiddel en verbetert de uniformiteit en hechting van kleurstoffen op stoffen. Natriumsulfaat wordt ook gebruikt als vulstof bij de productie van synthetische vezels.
  4. Papierindustrie: Natriumsulfaat wordt in de papierindustrie gebruikt als lijmmiddel en vulmiddel. Het helpt de sterkte, helderheid en gladheid van papierproducten te verbeteren. Natriumsulfaat draagt bij aan de productie van papier en karton van hoge kwaliteit.

Veiligheidsinformatie

Bij het hanteren van natriumsulfaat is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen:

  1. Hantering en opslag: Bewaar natriumsulfaat op een koele, droge plaats, uit de buurt van vocht en onverenigbare stoffen. Gebruik bij het hanteren van de chemische stof geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
  2. Gezondheidsrisico's: Natriumsulfaat is relatief niet-toxisch en brengt minimale gezondheidsrisico's met zich mee. Langdurige of overmatige blootstelling kan echter huid- en oogirritatie veroorzaken. Vermijd direct contact en inademing van stof. In geval van contact de getroffen gebieden met water afspoelen en indien nodig medische hulp inroepen.
  3. Milieu-impact: Natriumsulfaat is veilig voor het milieu en heeft een minimale impact op het milieu. Voer natriumsulfaat af volgens de plaatselijke regelgeving en richtlijnen.

Kies SoleChem Chemicals als uw vertrouwde leverancier van hoogwaardig natriumsulfaat in Europa. Wij bieden een consistente en betrouwbare levering om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industrieën te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor al uw leveringsvereisten voor natriumsulfaat.