Informacje o produkcie

Siarczan sodu

Siarczan sodu (numer CAS: 7757-82-6) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Siarczan sodu jest białą, krystaliczną substancją stałą o wzorze chemicznym Na₂SO₄ i masie cząsteczkowej 142,04 g/mol. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i tworzy hydraty. Siarczan sodu jest dostępny w handlu w różnych postaciach, w tym w postaci bezwodnej i dekahydratu. Ze względu na swoją wszechstronność ma wiele zastosowań przemysłowych.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości siarczanu sodu. Podstawowe metody produkcji obejmują reakcję chlorku sodu (NaCl) z kwasem siarkowym (H₂SO₄) lub odparowanie naturalnych złóż solanki zawierających siarczan sodu. W procesach tych powstaje siarczan sodu, który można dalej przetwarzać w celu uzyskania pożądanej postaci.

Zastosowania przemysłowe

Siarczan sodu znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Detergenty i produkty czyszczące: Siarczan sodu jest powszechnie używany do produkcji detergentów i środków czyszczących. Pomaga poprawić skuteczność czyszczenia i wydajność tych produktów. Siarczan sodu jest niezbędnym składnikiem proszków do prania i mydeł do mycia naczyń.
  2. Przemysł szklarski: Siarczan sodu jest stosowany w przemyśle szklarskim jako środek rafinujący. Pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń oraz zapobiega tworzeniu się pęcherzyków podczas procesu topienia szkła. Siarczan sodu przyczynia się do produkcji wysokiej jakości wyrobów szklanych.
  3. Przemysł tekstylny: Siarczan sodu odgrywa kluczową rolę w procesach barwienia i drukowania w przemyśle tekstylnym. Działa jako środek wyrównujący, poprawiający jednorodność i przyczepność barwników do tkanin. Siarczan sodu stosowany jest także jako wypełniacz w produkcji włókien syntetycznych.
  4. Przemysł papierniczy: Siarczan sodu stosowany jest w przemyśle papierniczym jako środek zaklejający i wypełniacz. Pomaga poprawić wytrzymałość, jasność i gładkość produktów papierowych. Siarczan sodu przyczynia się do produkcji wysokiej jakości papierów i tektury.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z siarczanem sodu ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Siarczan sodu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Siarczan sodu jest stosunkowo nietoksyczny i stwarza minimalne ryzyko dla zdrowia. Jednakże długotrwałe lub nadmierne narażenie może powodować podrażnienie skóry i oczu. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania pyłu. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Siarczan sodu jest bezpieczny dla środowiska i ma minimalny wpływ na środowisko. Utylizować siarczan sodu zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości siarczanu sodu w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania dotyczące dostaw siarczanu sodu.