Informacje o produkcie

Kazeina

Kazeina to rodzina pokrewnych fosfoprotein (αS1, aS2, β, κ), które powszechnie występują w mleku ssaków i zawierają około 80% białek mleka krowiego i od 20% do 60% białek mleka ludzkiego. Mleko owcze i bawole ma wyższą zawartość kazeiny niż inne rodzaje mleka, przy czym mleko ludzkie ma szczególnie niską zawartość kazeiny.